Zgłaszanie wstrząsów

Gdzie dokonać zgłoszenia wstrząsu


Żądać przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora
Wyższego Urzędu Górniczego:
24h tel. 32 736 19 47

Następnie:

Prośba o zgłaszanie na "Ziemowit". Do wyboru są trzy możliwości:

 1. telefonicznie: 24h Dz. tąpań - 32 7167 147(000) ; lub Dz. szkód górniczych - 32 7167 362 - notując czas zgłoszenia i nazwisko dyspozytora 
 2. mailem na adres : ziemowit@kwsa.pl 
 3. pocztą na adres: 

Kompania Węglowa S.A

KWK ,,Ziemowit" Dział Szkód Górniczych

ul. Pokoju 4

43-143 Lędziny

Jeśli wstrząs pochodzi z KWK "Janina" to:

 1. telefonicznie: 32 627 0533 lub 32 627 0000 - notując czas zgłoszenia i nazwisko dyspozytora 
 2. pocztą na adres: 

TAURON Wydobycie S.A.

Dział Szkód Górniczych

ul. Grunwaldzka 37

43-600 JaworznoDodatkowo proszę o poinformowanie nas mailem : wstrzasy.imielin@op.pl podając dane jak niżej:

 1. Nazwisko i imię: 
 2. Adres lokalu: 
 3. Tel: 
 4. Mail: 
 5. Data i godzina wstrząsu: 
 6. Siła odczucia (słabo, średnio, mocno): 
 7. Data i godzina zgłoszenia zakładowi górniczemu: 
 8. Forma zgłoszenia zakładowi górniczemu (pismo, mail, telefon - nazwisko dyspozytora):


Dodatkowa prośba o powiadamianie GIGu przez wypełnienie ankiety:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz