czwartek, 2 lutego 2017

Sprytny wybieg , czy już oszukani przez władze Imielina ?

Przypomnę Wszystkim zapewnienia włodarzy Naszego miasta:A poniżej przebieg korespondencji mailowej:


W dniu 2017-01-24 11:35:16 użytkownik  napisał:

Witam,

 Szanowny Panie Burmistrzu,

 Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta

 Mając na względzie wstrząs z dnia 14.01.2017r., bardzo proszę o
 informację jak wygląda zagadnienie niezależnego monitorowania
 wstrząsów na terenie gminy, które miało się rozpocząć w styczniu br.

 Pozdrawiam

 
-----Original Message-----
From:
Sent: Thursday, February 2, 2017 1:24 PM
To:
Subject: Re: Fwd: Fwd: Pomiary wstrząsów

Witam,
w odpowiedzi na Pana zapytanie informujemy iż w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 roku), w chwili obecnej Gmina nie ma możliwości zakwalifikować celowości tego wydatku i prawidłowo go sklasyfikować. Mając na uwadze powyższe problemy, zadanie to nie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym co jest podstawą do zlecenia wieloletniego (w naszym przypadku umowa na 2 lata). Chcemy dodatkowo podkreślić iż w/w zadanie nie mieści się w katalogu zadań wymienionych jako własne Gminy.

Z poważaniem


Urząd Miasta Imielin
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. 32 22 54 129
 
 
Oraz stanowisko radnego:


-----Original Message-----
From: tomaszlamik-rada.imielin.pl [mailto:tomaszlamik@rada.imielin.pl]
Sent: Monday, February 6, 2017 8:23 AM
To: Jacek Pędras
Subject: Re: FW: Fwd: Fwd: Pomiary wstrząsów
Witam, 

Pan Jacek PędrasRada Miasta zabezpieczyła zgodnie z wnioskiem komisji w budżecie na  rok 2017 pieniądze na zadanie monitoringu wstrząsów pochodzenia górniczego.


Z poważaniem

Tomasz Lamik

środa, 1 lutego 2017

2017.01 - Podsumowanie powiadomień

2017.01 - Podsumowanie powiadomień

Liczba powiadomień nie zawiera danych z arkuszy w formie papierowej, które to zostaną zebrane w terminie późniejszym.

Liczba wstrząsów, którą odczuli mieszkańcy Imielina w miesiącu styczeń to : 2, o których powiadomiono nas  6 razy.