sobota, 5 marca 2016

Pismo od Ministerstwa Środowiska

Pismo od Ministerstwa Środowiska


Dnia 2016.02.29 Ministerstwo Środowiska wystosowało pismo jak niżej:2016.02 - Podsumowanie powiadomień

2016.02 - Podsumowanie powiadomień

Liczba powiadomień nie zawiera danych z arkuszy w formie papierowej, które to zostaną zebrane w terminie późniejszym.

Liczba wstrząsów, którą odczuli mieszkańcy Imielina w miesiącu luty to : 1, o których powiadomiono nas  1 razy.